Вашият успех е нашата цел!

Стартирайте медицинската си кариера
с най-високо ниво на образование в ЕС!

Научи повече

Дистанционно обучение

 

  • Обучавай се от всяка точка на света като сам избереш темпото на учене!
  • Всичко е онлайн - лекции, упражнение, изпитни сесии!
  • Не губиш нищо - учебен план и брой кредити като на редовен студент!
  • Обучават те университетски преподаватели и експерти от практиката!
  • Получаваш диплома за висше образование призната в цяла Европа!

 

 

Модерна онлайн система за обучение

Интерактивни учебни материали!

 

Всичко е в твоя график

Повече свободно време!

 

Учи от всяко място

24/7

Програми

Магистърски програми

Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт

още

Oбществено здравеопазване

още

Контакти
 

Модерна онлайн система за обучение

Интерактивни учебни материали!

 

Всичко е в твоя график

Повече свободно време!

 

Учи от всяко място

24/7

Следдипломно обучение

Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна подготвя специалисти в системата на здравеопазването от 1994 година. От тогава до днес МУ-Варна е връчил Свидетелства за призната специалност на над 2000 души.
Към момента отдел СДО в Медицински университет – Варна, съвместно с базите за практическо обучение осъществява специализации по 100 различни специалности (от възможните 136), както следва:
За лекари – 70 различни специалности; за дентални лекари – 8 специалности; за магистър-фармацевти – 8 специалности; за медицински сестри и акушерки – 6 специалности; за лица с немедицинско висше образование – 12 различни специалности.
Медицински университет – Варна организира и контролира специализациите, които се провеждат в базите за практическо обучение, разположени в Североизточна и Югоизточна България. Болниците с които университета работи са 44, както следва:
12 Многопрофилни болници, от които 2 университетски; 10 Специализирани болници, от които 2 университетски; 3 Центъра за психично здраве; 2 Комплексни онкологични центрове; 1 Районен център по трансфузионна хематология; 4 Регионални здравни инспекции; 12 Практики за първична медицинска помощ. Част от специализациите преминават в четирите факултета: по Медицина, по Дентална медицина, по Фармация и по Обществено здравеопазване.
Другата сфера на дейност на следдипломното обучение е продължителната квалификация, която е непрекъснато обучение в процеса на професионалната дейност. Ежегодно Медицински университет – Варна обявява над 100 кратки тематични обучения, по актуални проблеми в медицината и здравеопазването, както и за повишаване теоретичната и практическата подготовка за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността. Предлагат се под формата на курсове или по индивидуални заявки.
През 2013 година стартираха 28 програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност за лекари. Обученията за извършване на Високоспециализирана дейност в медицината (ВСД) се провеждат като индивидуално обучение в университетските многопрофилни болници към Медицински университет – Варна.
Контакти отдел СДО

Курсове СДО

За СДО

Дистанционни СДО курсове към Катедра по хигиена и епидемиология към Медицински университет - Варна: 

 

 
1019 Годишно завършили
472 Възхитителни преподаватели
1094 Нови студенти